Nyheter

Familieforskning


 


> anne oline haug
1879 - 1949
Født : 5 okt. 1879 i Skiptvet
Død : 16 sept. 1949 i Skiptvet


Hun var gift med Christian Christiansen fra Skiptvet. De kjøpte først gården Vister, deretter flyttet de til Aslaksrud gård hvor de levde til sine siste dager. Anne Oline kom fra gården Haug.

 
> DATA OVER FORFEDRE
> HAUG GÅRD
1879 - 1949

Ligger i Skiptvet på grensen til Svinndal. I dag bor Trond Christiansen med kone på gården, barnebarn av Anne Oline. Bilde er fra omlag 1920 + - . Se stort.

 


 

 

 

 

 


Min startside