Nyheter

Familieforskning

 


> CHRISTIAN CHRISTIANSEN
1880 - 1956
Født : 17 feb. 1880 i Skiptvet
Død : 24 juni 1956 i Skiptvet

Han var gift med Anne Oline Haug fra Skiptvet. De kjøpte først gården Vister, deretter flyttet de til Aslaksrud gård hvor de levde til sine siste dager. Christian var lensmann i Skiptvet, og ellers veldig aktiv i offentlig styre og stell.

 
> DATA OVER FORFEDRE


 

 

 

 

 


Min startside